“2021-2025 Dönemi Stratejik Plan” Çalışmaları İç Paydaş ve Öğrenci Anketi | All Contents

 

5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve çeşitli düzenlemeler ile uygulamaya giren stratejik yönetimi esas alan yeni kamu yönetimi anlayışı çerçevesinde üniversitemizin geleceğe ilişkin, misyon ve vizyonunu oluşturmak, stratejik amaç ve ölçülebilir hedeflerini tespit etmek ve stratejik planlama ile ilgili olarak diğer hususları tespit etmek amacıyla, dış paydaş olarak öğrencilerimizin, iç paydaş olarak da akademik ve idari personelimizin görüşleri alınmaktadır.

 

Bu bağlamda, üniversitemiz tarafından hazırlanmakta olan “2021-2025 Dönemi Stratejik Plan” çalışmalarında kullanılmak üzere akademik ve idari birim personelimiz "Akademik ve İdari Personel Anketi"ni; öğrencilerimiz ise "Öğrenci Dış Paydaş Anketi"ni aşağıda yer alan linklere tıklayarak 10.03.2020 tarihi mesai bitimine kadar doldurabilir.

 

Akademik ve İdari Personel Anketi Web Adresi:
http://yeni.alparslan.edu.tr/icpaydasanket/


Öğrenci Anketi Web Adresi:
http://yeni.alparslan.edu.tr/ogrencianket/