İŞKUR Sosyal Çalışma Programı Başvuru İlanı | All Contents

SOSYAL ÇALIŞMA PROGRAMI BAŞVURULARI

1. Sosyal Çalışma nedir?

Üniversite öğrencilerinin bir yandan kamu kurumlarında toplumsal faydası olan işlerde çalışabilecekleri, diğer yandan mesleki niteliklerini geliştirebilecekleri programlardır.

2. Sosyal Çalışma Programına kimler katılabilir?

Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri hariç olmak üzere bütün yükseköğretim öğrencileri katılabilir. Ancak katılamayacağı belirtilen eğitim düzeylerinin yanı sıra kişinin aktif bir lisans veya önlisans kaydının olması durumunda programlara katılım mümkündür.

3. Sosyal Çalışma Programına kimler katılamaz?

  1.  Açıköğretim, yüksek lisans ve doktora öğrencileri katılamaz. (Fakat bunların yanısıra aktif bir lisans veya önlisans öğrenim kaydı olan kişiler katılabilir.)
  2. 18 yaşını doldurmamış üniversite öğrencileri katılamaz.
  3. Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında başka bir işte çalışan, staj yapan ve herhangi bir işyerinden kısa vadeli sigortalılık kollarından sigortalılığı bildirilen öğrenciler katılamaz.
  4. Başvuru tarihinde ve programın düzenlediği tarih aralığında öğrencilik kaydı aktif olmayan öğrenciler katılamaz.
  5. Bahar dönemi dersleri bitmeyen öğrenciler katılamaz. (Dersleri bitmiş ancak finalleri veya bütünleme sınavları bitmemiş öğrenciler katılabilir.)
  6. Yaz döneminde ders alan öğrenciler katılamaz.
  7. 2018-2019 eğitim öğretim yılının birinci dönemi sonu itibarıyla genel akademik not ortalaması, not döküm cetvelinde (transkript) 4’lük sistemde 2’nin, YÖK’ün “4’lük Sistemdeki Notların 100’lük Sistemdeki Karşılıkları” tablosunda 53.33’ün veya varsa üniversitelerce ayrıca belirlenen başarı puanının altında olan öğrenciler programa katılamaz. Bazı üniversitelerin hazırlık sınıflarında olduğu gibi not ortalaması hesaplanamayan öğrenciler için ilgili dönem itibarıyla başarısız olanlar da programa katılamaz.

4. Başvurular ne zaman ve nasıl yapılacak?

Başvurular, 25.06.2019 – 28.06.2019 tarihleri arasında https://esube.iskur.gov.tr/ linki üzerinden iş arayan girişi yapılarak gerçekleştirilecektir. Her bir öğrencinin 3(üç) farklı programa başvuru hakkı bulunmakta olup, bu programların hangilerinin olacağı konusunda herhangi bir sınırlama bulunmamaktadır.

MUŞ ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ