Öğretim Üyemiz Dr. Zeliha Tekin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde Girişimcilik Eğitimine Katıldı | All Contents

 

 

Yürütücülüğünü Doç Dr. Selva Staub’un yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilen proje kapsamında Türkiye'deki yedi bölgeden seçilmiş öğretim üyelerine, ABD'de uygulanan ve onaylanan uygulamalı bir girişimcilik eğitimi verildi.  ‘‘Kırsal Girişimciliği Eylemle Öğretme Programı’’ kapsamında 08-10 Kasım tarihleri arasında Bandırma On yedi Eylül Üniversitesi’nde gerçekleştirilen eğitime Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin de katılım gösterdi. 

 

Türk yükseköğretiminde öğretim üyelerinin yaratıcı girişimcilik konusunda eğitilerek ABD ve Türkiye arasındaki eğitim iş birliğinin oluşturulması amacıyla gerçekleştirilen ve Türkiye’de de uygulaması yapılacak olan program aracılığıyla akademisyenler ve öğrencilerin fikirlerinin konsept olmaktan çıkarak pazara taşınması hedeflenmektedir. Online olarak adaptasyon eğitimi de verilecek olan program, önümüzdeki dönemde Muş Alparslan Üniversitesi’nde de gerçekleştirilecek. Akademik personelimiz ve öğrencilerimiz girişimcilik eğitimini yaparak/yaşayarak alma imkânı bulacak.