Kariyer Danışmanlığı
Home
           Kariyer merkezleri kısaca; gençlerin yetişkinliğe geçiş aşamasında ve işe başlama süreçlerinde kendilerine yardımcı olmak amacıyla bilgi ve hizmet sunan merkezlerdir (Schutt Jr., 2008). Kariyer merkezlerinin rolü bireylerin kariyer planlarını oluşturmalarında ve uygulamalarında onlara yardımcı olmaktır. Bireylerin kariyer gelişimi sürecinde motivasyonlarını yükseltmek ve proaktif bireyler olmalarına yardımcı olmak da merkezlerin görevleri arasındadır (Niles, 2002).
           Bireysel düzeyde kariyer gelişim süreci temelde “Ben kimim?”, “Nereye gidiyorum?”, “İstediğim yere nasıl ulaşırım?” sorularının toplamından oluşur. “Ben kimim?” sorusu sorularak bireyin karakteristik özellikleri süreçte incelenmeye çalışılır. “Nereye gidiyorum?” sorusu gidilecek yere ilişkin bilgileri; kariyer bilgisi, piyasa bilgisi, kariyer araştırması, kısa ve uzun vadeli amaçlar gibi bilgileri ortaya çıkarır. Bu iki öğe birleşir ve ileriye dönük olarak  “İstediğim yere nasıl ulaşırım?” sorusunun yanıtı olacak eylem planı öğesini oluşturur (Schutt Jr., 2008).
            Kariyer gelişimi sürecinde bireylere verilecek kariyer danışmanlığı hizmetleri ile yukarıdaki sorulara tatmin edici cevaplar alınması mümkün olabilir. Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi uzman personeli ile öğrenci ve mezunlarına kariyer danışmanlığı hizmeti sunarak kariyer gelişimlerine yardımcı olmaktadır.

https://www.theplanner.co.uk/sites/default/files/CAREER-DEV_iStock-518310332.png

Niles, S. G. (2002). Adult Career Development: Concepts, Issues and Practices. National Career Development Association.
Schutt Jr., D. A. (2008). How to Plan and Develop a Career Center (2nd Ed.). New York: Ferguson Publishing.