Faaliyetlerimiz
Home


GEÇMİŞ FAALİYETLER2020 yılı

S.No. Tarih Faaliyet Açıklamalar
1 Tüm yıl (2020) Etkinliklerin sosyal medya ile duyurulması Muş Alparslan Üniversitesi web sitesi http://www.alparslan.edu.tr/indexNew.xhtml ve KARGEM
http://kariyer.alparslan.edu.tr/ resmi web sitelerinden tüm yıl boyunca etkinliklerin sosyal medya aracılığı ile tüm yıl üniversitemizin öğrencilerine duyurulmuştur.
2 6 Ocak 2020 Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20) Hazırlık Süreci ve İş Planı Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilecek olan “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20) Hazırlık Süreci ve İş Planı Değerlendirme Toplantısı” yapıldı. Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cevad Selam, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin katıldı.
3 8 Ocak 2020 Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20) 
ile ilgili çalışmalar
Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20) basın yoluyla Muş Alparslan Üniversitesi web sitesi http://www.alparslan.edu.tr/indexNew.xhtml ve KARGEM  http://kariyer.alparslan.edu.tr/ resmi web sitelerinden ve sosyal medya aracılığıyla tüm öğrencilere duyuruldu.Kamu kurum ve kuruluşlara ve  firmalara DAKAF'20 Broşürleri elden dağıtıldı.Üniversitemizi temsilen gidecek olan akademik,idari personel,öğrenci toplulukları ve öğrenciler belirlendi.Araç tahsisi yapıldı. Stant çalışmaları başlatıldı.
4 Tüm yıl (2020) Yarışma duyuruları Muş Alparslan Üniversitesi web sitesi http://www.alparslan.edu.tr/indexNew.xhtml ve KARGEM  http://kariyer.alparslan.edu.tr/ resmi web sitelerinden tüm yıl boyunca etkinliklerin sosyal medya aracılığı ile tüm yıl üniversitemizin öğrencilerine duyurulmuştur.
5 5 Şubat 2020 Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı Üniversitemizin 2021-2025 yılları arasında yürüteceği çalışmalar için ön hazırlık niteliğinde olan “2021-2025 Stratejik Plan Hazırlıkları 2. Aşama Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya birim olarak KARGEM Müd. Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN. KARGEM Müd. Yard. Öğr. Gör. Okan Türk ve personelimiz katılmıştır.
6 5 Şubat 2020 İşkur Toplantısı Kariyer Merkezi Müd. Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN ile İşkur'dan Ahmet SAĞLIK ve Sedat TOK'un katılımlarıyla MŞÜ 2.Kariyer Günlerine ilişkin iş birliği toplantısı gerçekleşti.
7 5-6 Mart 2020 Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı (DAKAF'20) Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Erzurum’da düzenlenen “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı” (DAKAF'20) tamamlandı. Üniversiteli gençlere istihdam konusunda fırsat eşitliği sunmak, öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen fuarda üniversitemiz de yer aldı.
 8 10.Mar.20 Girişimcilik ve Kariyer Planlama Semineri Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi öğrencilerine yönelik “Sağlıkta Girişimcilik ve Kariyer” semineri düzenlendi. 10 Mart Salı günü Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fuat Korkmazer’in koordinatörlüğünde Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin tarafından Sağlık Yönetimi öğrencilerine  “Sağlıkta Girişimcilik ve Kariyer” semineri verildi.
9 12 Mart 2020 KPSS DENEME SINAVI -----
10 1-3 Nisan 2020 Kısal Girişimciliği Oyunla Öğretme -----
11

20-21 Nisan 2020

Muş Alparslan Üniversitesi  2. Kariyer Günleri / İŞKUR Kampüste

-----

2019 yılı

S.No. Tarih Faaliyet Açıklamalar
1 14.01.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Kurul hakkında kararlar alındı.
2 17.01.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Görev tanımları yapıldı.
3 21.01.2019 KARGEM web site tasarımı KARGEM web sitemiz taslak olarak tasarlandı,yönetim kuruluna sunuldu.
4 22.01.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Kurulda Erzurum Fuarı ve etkinlikler hakkında görüşüldü,karara bağlandı.
5 5.02.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi, kariyer merkezi 2019 yılı faaliyetleri üzerinde görüşüldü.
6 18.02.2019 DKF'19 Kariyer Fuarında İşe
Alım Mülakatı 
Doğu Anadolu Kariyer Fuarında, LCW'nin Türkiye çapında 1000 kişilik işe alım ilanının " https://kariyerfuari.erzurum.edu.tr " adresinden başvuru yapmaları için basın aracılığıyla sosyal medyada,web sitemizde duyuruldu.
7 19.02.2019 Doğu Anadolu Kariyer Fuarı DKF’19 Bilgilendirme Toplantısı Erzurum Teknik Üniversitesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi yetkililerinin düzenlediği bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.
8 22.02.2019 KÜSİ Çalışma Grubu 12.
Koordinasyon Toplantısı
KÜSİ Muş İl Temsilcisi ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğinde düzenlenen Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısına katıldı.
9 25.02.2019 Etkili CV Hazırlama Teknikleri
Eğitimi Semineri
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi Öğr. Gör. Sedat GELİBOLU tarafından Merkez Kütüphane Binası, seminer salonunda  "Etkili CV Hazırlama Teknikleri Eğitimi" gerçekleştirmiştir.
10 18.02.2019                    22.05.2019 KARGEM Logo Tasarımı Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi Arş.Gör. Aslıhan YENİÇERİ tarafından KARGEM Logo tasarımı yönetim kuruluna sunuldu. Merkez için tasarlanan logomuz senatoda, onay beklenmektedir.
11 27.02.2019 TUBİTAK ARDEP Destek Programı Bilgilendirme Eğitimi Semineri TÜBİTAK ARDEP Destek Programı Bilgilendirme  üzerine bir eğitim gerçekleşmiştir.
12 1.03.2019 KARGEM web sitemiz yayınlandı Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yeni web sayfası kullanıma açıldı.
13 04.03.2019                          05.03.2019 İŞKUR Kampüste Kariyer Günleri 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezin'de düzenlenen İŞ-KUR işbirliği ile Kariyer Günleri etkinliği akademisyenler, öğrenciler ve katılımcı firmaların katılımıyla düzenlenmiştir. Kariyer Günlerinde: Girişimcilik, Endüstri 4.0'ın getirdiği yeni meslekler, CV hazırlama ve mülakat teknikleri, Proje yönetimi konularında seminerler verildi. Eğitim sonunda akademisyenlere Teşekkür Belgeleri ve Plaket takdim edildi.Öğrencilere Katılım Belgeleri verilmiştir.
14 08.03.2019                       09.03.2019 DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI (DKF'19) Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na Üniversitemiz akademisyen,idari personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
15 11.03.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
16 19.03.2019 Yönetmelik Yayınlanması Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 19 Mart 2019 tarih ve 30719 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
17 21.03.2019 TÜBİTAK ve KOSGEB Girişimcilik Programları Tanıtım Programı Akademisyen ve öğrencilere TÜBİTAK ve KOSGEB Girişimcilik Programları Tanıtım Programı gerçekleştirildi.
18 01.04.2019                     06.04.2019 Akademisyenler ile STK'ların Buluşma Projesi Van'da gerçekleştirilen Akademisyenlere Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimlerine KARGEM Yöneticileri (Müdür, Müdür Yardımcıları) katılmıştır.
19 16.04.2019 TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI KAPSAMINDA İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK Semineri Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Zeliha Tekin tarafından akademisyen ve öğrencilere TUBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI KAPSAMINDA İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK semineri gerçekleştirildi.
20 18.04.2019 Liflet Tasarımı Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi Arş.Gör. Aslıhan YENİÇERİ tarafından Muş Alparslan Üniversitesi ve KARGEM için liflet tasarımını kurula sunmuştur.Basım için hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
21 29.04.2019                      30.04.2019 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 1.KARİYER GÜNLERİ 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezin'de düzenlenen 1.KARİYER GÜNLERİ etkinliği akademisyenler ,öğrenciler ve katılımcı firmaların katılımıyla düzenlenmiştir. Kariyer günlerinde: Yurtdışı Eğitim Fırsatları ve Kariyer Olanakları, Kariyer Planlamasında Kişisel Özellikler, Toplam Kalite Yönetimi, Etkili CV Hazırlama Teknikleri, Yeni Ürün Geliştirme ve İnovasyon seminerleri verildi, mülakat simülasyonu yapıldı.Eğitim sonunda sunum yapan akademisyenlere teşekkür belgesi ve katılım sağlayan öğrencilere katılım belgesi verilmiştir.
22 6.05.2019 Muş Defterdarlığında Etik Eğitimi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin tarafından, Muş Defterdarlığı’nda İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde “Etik” konulu bir eğitim gerçekleştirmiştir.
23 15.05.2019 BAYPUAM ve KARGEM işbirliği ile AR-GE ve YENİLİK PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ  Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Zeliha Tekin ve Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof Dr.Esin Kaya koordinatörlüğünde, Dr.Muhammed Ali YILDIRIM (DAKA Proje Uzmanı),Tuncay EMRE(Proje Uzmanı UGE ve PCM Eğitmeni) eğitmenleri tarafından akademisyenler ve öğrencilere AR-GE ve YENİLİK PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ gerçekleştirildi.
24 Tüm yıl Staj duyuruları Staj olanakları web sitemizde öğrencilere duyuruldu.
25 21.05.2019 Malzeme Talebi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ve Kariyer Günlerinde kullanılmak üzere; Örümcek stand,Kırlangıç,Broşür,Rool up baskı talebinde bulunduk.
26 24.05.2019 TRT Erzurum Radyosu ile Röportaj  Kariyer Merkezimiz ve KARGEM Müdürü Dr. Zeliha Tekin tarafından Muş Defterdarlığı’nda verilen İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde “etik” konulu eğitim hakkında röportaj verdi
27 25.05.2019           31.05.2019 Etik Haftası  Muş'taki firma, kurum, kuruluş ve Muş Alparslan Üniversitesine 25-31 Mayıs Etik Haftası nedeniyle : Etik, Kamuda Etik, Toplumsal Yozlaşma, Etik İkilem konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanmaktadır.
28 17.06.2019 AB Jean Monnet
Projeleri Bilgilendirme Eğitimi
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Kaya ve KARGEM Müdürü Dr. Zeliha Tekin koordinatörlüğünde düzenlenen proje bilgilendirme eğitiminde Arş. Gör. Aslıhan Yeniçeri Altıntaş tarafından AB Jean Monnet Projeleri (Erasmus+Jean Monnet Networks, Modules, Projects) hakkında akademisyenlerimize bilgilendirme yapıldı
29 18.06.2019 Öğretim Üyelerimizden Muş Göç İdaresine Ziyaret Üniversitemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Utku Özensoy ve KARGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Tekin Muş Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık’ı ziyaret etti. Yapılan görüşmede ilimizde yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.
30 20.06.2019
21.06.2019
KÜSİ Çalışma Grubu 13. Koordinasyon Toplantısı/ Çalıştayı İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 13.Koordinasyon toplantısına, KÜSİ Muş İl Temsilcisi ve Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü Dr. Zeliha Tekin katıldı.
31 27.06.2019 Malzeme Talebi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ve Kariyer Günlerinde kullanılmak üzere; Cepli dosya, kitap ayracı,bardak altlığı, porselen bardak, tükenmez kalem, karton çanta,mouse pad, not defteri talebinde bulunduk.
32 3.07.2019
5.07.2019
Öğretim Üyelerimiz Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin (TEKMER) İncelemesini Gerçekleştirdi. 3-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen teknoloji merkezleri ziyaretine Öğretim Üyelerimiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ( KARGEM ) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku Özensoy katılım gösterdi. ODTÜ, Hacettepe Teknokent, Kuluçka Merkezleri ve TEKMER incelemeleri verimli bir şekilde gerçekleştirildi. 
33 Tüm Yıl Kariyer Danışmanlığı Öğrencilere bireysel kariyer danışmanlığı gerçekleştirildi.
34 27.09.2019 Kamu - Üniversite - Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısına Katıldık Kamu - Üniversite - Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Muş Valiliği toplantı salonunda 25 Eylül 2019 saat 14.00’da yapıldı. Toplantı, Vali Yardımcısı ve Muş KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Mehmet Kocabey başkanlığında, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Cevad Selam ve KÜSİ il temsilcisi KARGEM Müdürü Dr. Zeliha Tekin'in yanı sıra üye kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar alındı.
35 30.09.2019 Birim Stratejik Plan Çalışma Grubunun Oluşturulması Üniversitemiz Rektörlüğünün 2019/1 Sayılı Genelgesi kapsamında birim stratejik
planını hazırlayıp Stratejik Plan Hazırlama Komisyonuna sunmak üzere Birim Stratejik Plan
Çalışma Gruplarının oluşturulması gerektiği ve çalışma grubuna görevlendirilen personel
isimlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderileceği bildirilmiştirÜniversitemiz Rektörlüğünün 2019/1 Sayılı Genelgesi kapsamında birim stratejik
planını hazırlayıp Stratejik Plan Hazırlama Komisyonuna sunmak üzere Birim Stratejik Plan
Çalışma Gruplarının oluşturulması gerektiği ve çalışma grubuna görevlendirilen personel
isimlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiştir.
36 Tüm yıl İş Başvuru İlanları Çeşitli kurum/kuruluş, firma bünyesinde bildirilen İş olanakları http://kariyer.alparslan.edu.tr/ web sitesinden duyuruldu.
37 Tüm yıl Bireysel kariyer danışmanlığı Öğrencilerle bireysel kariyer danışmanlığı gerçekleştirildi.
38 17.10.2019 ‘İngilizce ile Barışmak İstermisiniz? Semineri KARGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin ve Arş. Gör. Aslıhan Yeniçeri Altıntaş koordinatörlüğünde İngilizce ile barışmak için izlenecek yollar konusunda seminer düzenlendi.
17 Ekim 2019 saat 14:00’da Muş Alparslan Üniversitesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde, Arş. Gör. Fatma Betül Şengönül Kozak ve üniversitemiz son sınıf öğrencileri Hakan Derin ve Jiyan Özbey yurt dışında İngilizce öğrenme deneyimlerini aktardı. Seminerde İngilizce öğrenmenin teorik ve pratik yöntemlerinin öne çıktığı pek çok başlık üzerine konuşuldu.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevad Selam’ın da katıldığı seminer, soru cevap faslının ardından sona erdi.
39 31.10.2019 “Kadınların İstihdam Sorunları ve Kadın Kooperatifçiliği” Konulu Seminer Seminere konuşmacı olarak Kariyer Geliştirme Merkezi (KARGEM) Müdürü ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin ve Genel Sekreter Yardımcımız Ferit Uslu katıldı. Dinleyici olarak ise Muş Ticaret İl Müdürü Ömer Çelik, Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Ayşe Kardaş, Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Süstem Aydın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) temsilcilerinin yanı sıra üniversite personelimiz ve öğrencilerimiz katılım gösterdi.
40 8-10.11.2019 Öğretim Üyemiz Dr. Zeliha Tekin Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde Girişimcilik Eğitimine Katıldı Yürütücülüğünü Doç Dr. Selva Staub’un yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilen proje kapsamında Türkiye'deki yedi bölgeden seçilmiş öğretim üyelerine, ABD'de uygulanan ve onaylanan uygulamalı bir girişimcilik eğitimi verildi.
41 13.11.2019 KARGEM Yönetim Kurulu Toplantısı Düzenledi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeliha TEKİN başkanlığında, yönetim kurulu üyelerimizin ve personelimizin katılımıyla dönemin ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir Toplantıda Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yönetim kurulunun işleyişi esasları ve kariyer merkezince gerçekleştirilebilecek projeler ve öğrencilerimize bireysel kariyer danışmanlığı verilmesi gibi konular görüşüldü.
42 18.11.2019 Muş Tekstil Firmalarına Ziyaret  Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği (KÜSİ) kapsamında Muş’ta eski yaprak tütün işletmesi depolarında faaliyet gösteren tekstil firmaları ziyaret edildi. 18 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyarete, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü ve KÜSİ İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin, KARGEM Müdür yardımcısı Öğr. Gör. Elif Özdil Demirel ve KARGEM yönetim kurulu üyesi Öğr. Gör. Mehmet Demirel, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Kenan Mergen katılım gösterdi.
43 21.11.2019 Öğretim Üyemiz TRT’ye Konuk Oldu Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin, TRT Erzurum Radyosu ve TRT 1 ortak yayını olan “Doğunun Sesi” programına konuk oldu. Bugün saat 11.35’te yayınlanan program kapsamında üniversitemizde daha önce gerçekleştirilen “Kadınların İstihdam Sorunları ve Kadın Kooperatifçiliği” konulu seminer ve içeriği konuşuldu.
44 09-13.12.2019
17-18.12.2019
KARGEM ve İŞKUR Ortaklığı: "İş Kulüpleri Eğitimi" İş hayatına yeni adım atmaya hazırlanan, var olan bilgi ve birikimlerine yenisini eklemek isteyen adayların istihdam edilebilirlik becerilerini artırmak amacıyla Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi  (KARGEM) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğiyle düzenlenen “İş Kulüpleri Eğitimi” tamamlandı. KARGEM adına KARGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi  Zeliha Tekin ve KARGEM personeli Ruken Ekici Baba’nın; İŞKUR adına Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan ve Şube Müdürü Ahmet Sağlık ile birlikte iş ve meslek danışmanı Sedat Tok’un katılım gösterdiği  eğitimler, öğrencilerimiz tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.
45 5.12.2019 Fotoğrafçılık ve Kamera Çekim
Teknikleri Eğitimi
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) tarafından 5 Aralık Perşembe saat 13.00’te Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) Fuat Sezgin Derslikleri’nde  “Fotoğrafçılık ve Kamera Çekim Teknikleri Eğitimi” düzenlendi.  KARGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin’in koordinatörlüğünde düzenlenen ve eğitmen olarak SBMYO Görsel ve İşitsel Teknikler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mehmet Demirel’in yer aldığı eğitime Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Başkan Vekili Öğr. Gör. Elif Özdil Demirel, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Başkan Vekili Öğr. Gör. Okan Türk  katılım gösterdi.
46 12.12.2019 “Etkin, Güvenli İnternet ve Sosyal
Medya Kullanımı” Eğitimi
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi  (KARGEM) tarafından KARGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Etkin, Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı” eğitimi tamamlandı. 12 Aralık Perşembe günü Merkezi Kütüphane Bilgisayar Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen ve konuşmacı olarak Arş. Gör. Aslıhan Yeniçeri Altıntaş ile Öğr. Gör. İbrahim Halil Ünlük’ün yer aldığı eğitime 28 öğrencimiz katılım gösterdi.
47 9.12.2019

Sosyal Girişimcilik Eğitim Programına KARGEM olarak katılım sağlandı.

Sosyal girişimcilikle ilgili farkındalığı artırmak, sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacak sosyal girişimciler yetiştirmek amacıyla atölye eğitimleri şeklinde düzenlenen eğitimler, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Eğitimler kapsamında katılımcılar, “Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon”, “Sosyal Etki”, “Sosyal Finansman”, “Sosyal İş Modeli” gibi konu başlıklarının yer aldığı modüllerde eğitim aldı. Ayrıca “Kaynak Geliştirme”, “Etkili Sunum Teknikleri”, “Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler” modülleri kapsamında eğitim alındı.

4849

17-18.12.201917.12.2019

İşkur EğitimiVarto MYO’da “Girişimcilik ve Kariyer Planlama” Semineri


17-18 Aralık 2019 tarihlerinde İşkur eğitmenleri tarafından "İş Hayatına Hazırlık" temelli, interaktif katılımlı iki günlük bir eğitim verilmiştir.Varto Meslek Yüksekokulu’nda (MYO) “Girişimcilik ve Kariyer Planlama” semineri düzenlendi. Varto MYO daveti ile 17 Aralık Salı günü gerçekleştirilen seminerde konuşmacı olarak Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin yer aldı. Seminere, MYO Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Fatih Mirze ve Yönetim ve Organizasyon Bölüm Başkanı Murat Kaymaz’ın yanı sıra akademik personelimiz ve öğrencilerimiz katılım gösterdi.


50 18.12.2019 Drone (İHA) ve İşletmelerde Ticari
Amaçlı Kullanım Alanları Eğitimi
 İnsansız hava araçlarını (İHA) teknik ve görsel açıdan tanıtmak amacıyla düzenlenen seminer kapsamında “Drone nedir?, Drone türleri nelerdir?, Drone uçurulurken nelere dikkat edilmelidir?” gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Droneların teknik özelliklerinin neler olduğu, hobi ve ticari amaçlı olarak kullanılan droneların iş hayatında, farklı sektörlerde nasıl kullanıldığı gibi konular görsellerle ve videolarla anlatıldı.
51 24.12.2019 İletişimde Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon Semineri Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) tarafından “İletişimde Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon” semineri düzenlendi. 24 Aralık Salı günü 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi D Salonunda düzenlenen eğitimde konuşmacı olarak İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Abdülsamet Günek yer aldı. Eğitime, KARGEM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Okan Türk, KARGEM Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Kübra Karakuş, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Mehmet Gül’ün yanı sıra öğrencilerimiz katılım gösterdi.
52 Tüm yıl Etkinliklerin Sosyal Medya ile Duyurulması Muş Alparslan Üniversitesi web sitesi http://www.alparslan.edu.tr/indexNew.xhtml ve KARGEM  http://kariyer.alparslan.edu.tr/ resmi web sitelerinden tüm yıl boyunca etkinliklerin sosyal medya aracılığı ile tüm yıl üniversitemizin öğrencilerine duyurulmuştur.
2018 Yılı

S.No. Tarih Faaliyet Açıklamalar
1 21.12.2018 Fiziki altyapı çalışmaları Merkez kuruldu, ofis malzemeleri temin edildi ve telefon numaraları edinildi.Fiziki çalışmalar devam etmektedir.