Faaliyetlerimiz
Home


2019 YILI FAALİYETLERİMİZ

S.No. Tarih Faaliyet Açıklamalar
1 21.12.2018 Fiziki altyapı çalışmaları Merkez kuruldu, ofis malzemeleri temin edildi ve telefon numaraları edinildi.Fiziki çalışmalar devam etmektedir.

2 14.01.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Kurul hakkında kararlar alındı.

3 17.01.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Görev tanımları yapıldı.

4 21.01.2019 KARGEM web site tasarımı KARGEM web sitemiz taslak olarak tasarlandı,yönetim kuruluna sunuldu.

5 22.01.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Kurulda Erzurum Fuarı ve etkinlikler hakkında görüşüldü,karara bağlandı.

6 5.02.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi, kariyer merkezi 2019 yılı faaliyetleri üzerinde görüşüldü.

7 18.02.2019 DKF'19 Kariyer Fuarında İşe Alım Mülakatı  Doğu Anadolu Kariyer Fuarında, LCW'nin Türkiye çapında 1000 kişilik işe alım ilanının " https://kariyerfuari.erzurum.edu.tr " adresinden başvuru yapmaları için basın aracılığıyla sosyal medyada,web sitemizde duyuruldu.

8 19.02.2019 Doğu Anadolu Kariyer Fuarı DKF’19 Bilgilendirme Toplantısı Erzurum Teknik Üniversitesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi yetkililerinin düzenlediği bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.

9 22.02.2019 KÜSİ Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısı KÜSİ Muş İl Temsilcisi ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğinde düzenlenen Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısına katıldı.

10 25.02.2019 Etkili CV Hazırlama Teknikleri Eğitimi Semineri Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi Öğr. Gör. Sedat GELİBOLU tarafından Merkez Kütüphane Binası, seminer salonunda  "Etkili CV Hazırlama Teknikleri Eğitimi" gerçekleştirmiştir.

11 18.02.2019                    22.05.2019 KARGEM Logo Tasarımı Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi Arş.Gör. Aslıhan YENİÇERİ tarafından KARGEM Logo tasarımı yönetim kuruluna sunuldu. Merkez için tasarlanan logomuz senatoda, onay beklenmektedir.

12 27.02.2019 TUBİTAK ARDEP Destek Programı Bilgilendirme
Eğitimi Semineri
TÜBİTAK ARDEP Destek Programı Bilgilendirme  üzerine bir eğitim gerçekleşmiştir.

13 1.03.2019 KARGEM web sitemiz yayınlandı Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yeni web sayfası kullanıma açıldı.

14 04.03.2019                          05.03.2019 İŞKUR Kampüste Kariyer Günleri 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezin'de düzenlenen İŞ-KUR işbirliği ile Kariyer Günleri etkinliği akademisyenler, öğrenciler ve katılımcı firmaların katılımıyla düzenlenmiştir. Kariyer Günlerinde: Girişimcilik, Endüstri 4.0'ın getirdiği yeni meslekler, CV hazırlama ve mülakat teknikleri, Proje yönetimi konularında seminerler verildi. Eğitim sonunda akademisyenlere Teşekkür Belgeleri ve Plaket takdim edildi.Öğrencilere Katılım Belgeleri verilmiştir.

15 08.03.2019                       09.03.2019 DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI (DKF'19) Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na Üniversitemiz akademisyen,idari personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
16 11.03.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
17 19.03.2019 Yönetmelik Yayınlanması Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 19 Mart 2019 tarih ve 30719 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
18 21.03.2019 TÜBİTAK ve KOSGEB Girişimcilik Programları Tanıtım Programı Akademisyen ve öğrencilere TÜBİTAK ve KOSGEB Girişimcilik Programları Tanıtım Programı gerçekleştirildi.
19 01.04.2019                     06.04.2019 Akademisyenler ile STK'ların Buluşma Projesi Van'da gerçekleştirilen Akademisyenlere Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimlerine KARGEM Yöneticileri (Müdür, Müdür Yardımcıları) katılmıştır.

20 16.04.2019 TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI KAPSAMINDA
İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK Semineri
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Zeliha Tekin tarafından akademisyen ve öğrencilere TUBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI KAPSAMINDA İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK semineri gerçekleştirildi.


21 18.04.2019 Liflet Tasarımı Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi Arş.Gör. Aslıhan YENİÇERİ tarafından Muş Alparslan Üniversitesi ve KARGEM için liflet tasarımını kurula sunmuştur.Basım için hazırlık çalışmaları devam etmektedir.


22 29.04.2019                      30.04.2019 MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 1.KARİYER GÜNLERİ 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezin'de düzenlenen 1.KARİYER GÜNLERİ etkinliği akademisyenler ,öğrenciler ve katılımcı firmaların katılımıyla düzenlenmiştir. Kariyer günlerinde: Yurtdışı Eğitim Fırsatları ve Kariyer Olanakları, Kariyer Planlamasında Kişisel Özellikler, Toplam Kalite Yönetimi, Etkili CV Hazırlama Teknikleri, Yeni Ürün Geliştirme ve İnovasyon seminerleri verildi, mülakat simülasyonu yapıldı.Eğitim sonunda sunum yapan akademisyenlere teşekkür belgesi ve katılım sağlayan öğrencilere katılım belgesi verilmiştir.

23 6.05.2019 Muş Defterdarlığında Etik Eğitimi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin tarafından, Muş Defterdarlığı’nda İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde “Etik” konulu bir eğitim gerçekleştirmiştir.


24 15.05.2019 BAYPUAM ve KARGEM işbirliği ile AR-GE
ve YENİLİK PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ 
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Zeliha Tekin ve Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof Dr.Esin Kaya koordinatörlüğünde, Dr.Muhammed Ali YILDIRIM (DAKA Proje Uzmanı),Tuncay EMRE(Proje Uzmanı UGE ve PCM Eğitmeni) eğitmenleri tarafından akademisyenler ve öğrencilere AR-GE ve YENİLİK PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ gerçekleştirildi.


25 Tüm yıl Staj duyuruları Staj olanakları web sitemizde öğrencilere duyuruldu.

26 21.05.2019 Malzeme Talebi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ve Kariyer Günlerinde kullanılmak üzere; Örümcek stand,Kırlangıç,Broşür,Rool up baskı talebinde bulunduk.

27 24.05.2019 TRT Erzurum Radyosu ile Röportaj  Kariyer Merkezimiz ve KARGEM Müdürü Dr. Zeliha Tekin tarafından Muş Defterdarlığı’nda verilen İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde “etik” konulu eğitim hakkında röportaj verdi.

28 25.05.2019           31.05.2019 Etik Haftası  Muş'taki firma, kurum, kuruluş ve Muş Alparslan Üniversitesine 25-31 Mayıs Etik Haftası nedeniyle : Etik, Kamuda Etik, Toplumsal Yozlaşma, Etik İkilem konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanmaktadır.
29 17.06.2019 AB Jean MoAB Jean Monnet Projeleri Bilgilendirme
Eğitimi
nnet Projeleri Bilgilendirme Eğitimi
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Kaya ve KARGEM Müdürü Dr. Zeliha Tekin koordinatörlüğünde düzenlenen proje bilgilendirme eğitiminde Arş. Gör. Aslıhan Yeniçeri Altıntaş tarafından AB Jean Monnet Projeleri (Erasmus+Jean Monnet Networks, Modules, Projects) hakkında akademisyenlerimize bilgilendirme yapıldı.


30 18.06.2019 Öğretim Üyelerimizden Muş Göç İdaresine Ziyaret Üniversitemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Utku Özensoy ve KARGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Tekin Muş Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık’ı ziyaret etti. Yapılan görüşmede ilimizde yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.


31 20.06.2019 21.06.2019 KÜSİ Çalışma Grubu 13. Koordinasyon Toplantısı/ Çalıştayı İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 13.Koordinasyon toplantısına, KÜSİ Muş İl Temsilcisi ve Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü Dr. Zeliha Tekin katıldı.


32 27.06.2019 Malzeme Talebi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ve Kariyer Günlerinde kullanılmak üzere; Cepli dosya, kitap ayracı,bardak altlığı, porselen bardak, tükenmez kalem, karton çanta,mouse pad, not defteri talebinde bulunduk.


33 3.07.2019 5.07.2019 Öğretim Üyelerimiz Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin
(TEKMER) İncelemesini Gerçekleştirdi.
3-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen teknoloji merkezleri ziyaretine Öğretim Üyelerimiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ( KARGEM ) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku Özensoy katılım gösterdi. ODTÜ, Hacettepe Teknokent, Kuluçka Merkezleri ve TEKMER incelemeleri verimli bir şekilde gerçekleştirildi. 

34 Tüm Yıl Kariyer Danışmanlığı Öğrencilere bireysel kariyer danışmanlığı gerçekleştirildi.35 27.09.2019 Kamu - Üniversite - Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama
ve Geliştirme Kurulu Toplantısına Katıldık
Kamu - Üniversite - Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Muş Valiliği toplantı salonunda 25 Eylül 2019 saat 14.00’da yapıldı. Toplantı, Vali Yardımcısı ve Muş KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Mehmet Kocabey başkanlığında, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Cevad Selam ve KÜSİ il temsilcisi KARGEM Müdürü Dr. Zeliha Tekin'in yanı sıra üye kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar alındı.


36 30.09.2019 Birim Stratejik Plan Çalışma Grubunun Oluşturulması Üniversitemiz Rektörlüğünün 2019/1 Sayılı Genelgesi kapsamında birim stratejik
planını hazırlayıp Stratejik Plan Hazırlama Komisyonuna sunmak üzere Birim Stratejik Plan
Çalışma Gruplarının oluşturulması gerektiği ve çalışma grubuna görevlendirilen personel
isimlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderileceği bildirilmiştirÜniversitemiz Rektörlüğünün 2019/1 Sayılı Genelgesi kapsamında birim stratejik
planını hazırlayıp Stratejik Plan Hazırlama Komisyonuna sunmak üzere Birim Stratejik Plan
Çalışma Gruplarının oluşturulması gerektiği ve çalışma grubuna görevlendirilen personel
isimlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiştir.
37 Tüm yıl İş Başvuru İlanları Çeşitli kurum/kuruluş, firma bünyesinde bildirilen İş olanakları http://kariyer.alparslan.edu.tr/ web sitesinden duyuruldu.


38 Tüm yıl Bireysel kariyer danışmanlığı Öğrencilerle bireysel kariyer danışmanlığı gerçekleştirildi.


39 17.10.2019 ‘İngilizce ile Barışmak’Seminer KARGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin ve Arş. Gör. Aslıhan Yeniçeri Altıntaş koordinatörlüğünde İngilizce ile barışmak için izlenecek yollar konusunda seminer düzenlendi.17 Ekim 2019 saat 14:00’da Muş Alparslan Üniversitesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde, Arş. Gör. Fatma Betül Şengönül Kozak ve üniversitemiz son sınıf öğrencileri Hakan Derin ve Jiyan Özbey yurt dışında İngilizce öğrenme deneyimlerini aktardı. Seminerde İngilizce öğrenmenin teorik ve pratik yöntemlerinin öne çıktığı pek çok başlık üzerine konuşuldu.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevad Selam’ın da katıldığı seminer, soru cevap faslının ardından sona erdi.


40 31.10.2019 “Kadınların İstihdam Sorunları ve Kadın Kooperatifçiliği” Konulu Seminer Seminere konuşmacı olarak Kariyer Geliştirme Merkezi (KARGEM) Müdürü ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin ve Genel Sekreter Yardımcımız Ferit Uslu katıldı. Dinleyici olarak ise Muş Ticaret İl Müdürü Ömer Çelik, Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Ayşe Kardaş, Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Süstem Aydın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) temsilcilerinin yanı sıra üniversite personelimiz ve öğrencilerimiz katılım gösterdi.


41 8-10.11.2019 Öğretim Üyemiz Dr. Zeliha Tekin Bandırma Onyedi Eylül
Üniversitesi’nde Girişimcilik Eğitimine Katıldı
Yürütücülüğünü Doç Dr. Selva Staub’un yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilen proje kapsamında Türkiye'deki yedi bölgeden seçilmiş öğretim üyelerine, ABD'de uygulanan ve onaylanan uygulamalı bir girişimcilik eğitimi verildi.


42 13.11.2019 KARGEM Yönetim Kurulu Toplantısı Düzenledi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeliha TEKİN başkanlığında, yönetim kurulu üyelerimizin ve personelimizin katılımıyla dönemin ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir Toplantıda Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yönetim kurulunun işleyişi esasları ve kariyer merkezince gerçekleştirilebilecek projeler ve öğrencilerimize bireysel kariyer danışmanlığı verilmesi gibi konular görüşüldü.