Faaliyetlerimiz
Home


GEÇMİŞ FAALİYETLER2020 yılı

S.No. Tarih Faaliyet Açıklamalar
1 Tüm yıl (2020) Etkinlikllerin sosyal medya ile duyurulması Muş Alparslan Üniversitesi web sitesi http://www.alparslan.edu.tr/indexNew.xhtml ve KARGEM  http://kariyer.alparslan.edu.tr/ resmi web sitelerinden tüm yıl boyunca etkinliklerin sosyal medya aracılığı ile tüm yıl üniversitemizin öğrencilerine duyurulmuştur.
2 6 Ocak 2020 Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20) Hazırlık Süreci ve İş Planı Değerlendirme Toplantısı Cumhurbaşkanlığı himayesinde ve İnsan Kaynakları Ofisi Başkanlığı’nın koordinasyonuyla gerçekleştirilecek olan “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20) Hazırlık Süreci ve İş Planı Değerlendirme Toplantısı” yapıldı. Atatürk Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 6 Ocak Pazartesi günü gerçekleştirilen toplantıya Rektör Yardımcımız Prof. Dr. Cevad Selam, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin katıldı.
3 8 Ocak 2020 Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20)  ile ilgili çalışmalar Doğu Anadolu Kariyer Fuarı (DAKAF'20) basın yoluyla Muş Alparslan Üniversitesi web sitesi http://www.alparslan.edu.tr/indexNew.xhtml ve KARGEM  http://kariyer.alparslan.edu.tr/ resmi web sitelerinden ve sosyal medya aracılığıyla tüm öğrencilere duyuruldu.Kamu kurum ve kuruluşlara ve  firmalara DAKAF'20 Broşürleri elden dağıtıldı.Üniversitemizi temsilen gidecek olan akademik,idari personel,öğrenci toplulukları ve öğrenciler belirlendi.Araç tahsisi yapıldı. Stant çalışmaları başlatıldı.
4 Tüm yıl (2020) Yarışma duyuruları Muş Alparslan Üniversitesi web sitesi http://www.alparslan.edu.tr/indexNew.xhtml ve KARGEM  http://kariyer.alparslan.edu.tr/ resmi web sitelerinden tüm yıl boyunca etkinliklerin sosyal medya aracılığı ile tüm yıl üniversitemizin öğrencilerine duyurulmuştur.
5 5 Şubat 2020 Stratejik Plan Hazırlık Toplantısı Üniversitemizin 2021-2025 yılları arasında yürüteceği çalışmalar için ön hazırlık niteliğinde olan “2021-2025 Stratejik Plan Hazırlıkları 2. Aşama Toplantısı” gerçekleştirildi. Toplantıya birim olarak KARGEM Müd. Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN. KARGEM Müd. Yard. Öğr. Gör. Okan Türk ve personelimiz katılmıştır.
6 5 Şubat 2020 İşkur Toplantısı Kariyer Merkezi Müd. Dr. Öğr. Üyesi Zeliha TEKİN ile İşkur'dan Ahmet SAĞLIK ve Sedat TOK'un katılımlarıyla MŞÜ 2.Kariyer Günlerine ilişkin iş birliği toplantısı gerçekleşti.
7 5-6 Mart 2020 Doğu Anadolu Bölgesel Kariyer Fuarı
(DAKAF'20)
Cumhurbaşkanlığı himayelerinde Erzurum’da düzenlenen “Doğu Anadolu Kariyer Fuarı” (DAKAF'20) tamamlandı. Üniversiteli gençlere istihdam konusunda fırsat eşitliği sunmak, öğrencilerin kariyer gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla düzenlenen fuarda üniversitemiz de yer aldı.
8 10 Mart 2020 Sağlıkta Girişimcilik ve Kariyer Semineri Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi öğrencilerine yönelik “Sağlıkta Girişimcilik ve Kariyer” semineri düzenlendi. 10 Mart Salı günü Sağlık Yönetimi Bölümü Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Fuat Korkmazer’in koordinatörlüğünde Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin tarafından Sağlık Yönetimi öğrencilerine  “Sağlıkta Girişimcilik ve Kariyer” semineri verildi.
9 12 Mart 2020 KPSS DENEME SINAVI (İleri bir tarihe ertelenmiştir.) 19 Mart 2020 Perşembe günü saat :13:00'da İİBF 104 nolu derslikte yapılacaktır. (Öğrencilere sms ile duyurulmuştur.) covid-19 sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir
10 1-3 Nisan 2020 Kısal Girişimciliği Oyunla Öğretme covid-19 sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
11 20-21 Nisan 2020 Muş Alparslan Üniversitesi  2. Kariyer Günleri / İŞKUR Kampüste covid-19 sebebiyle ileri bir tarihe ertelenmiştir.
12 Tüm Yıl (2020) Etkinliklerin E-Posta ile Duyurulması (kargem@alparslan.edu.tr) Etkinliklerin e-posta yoluyla öğrencilere duyurulması. 
13 8 Mayıs 2020 T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Üniversitelerin Kariyer Merkezlerine uzaktan eğitim verildi.  Uzaktan Eğitim Kapısı sistemi üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenen eğitime Üniversitemiz Kariyer Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeliha TEKİN ve merkez çalışanı Ruken EKİCİ BABA katıldı.
14 23 Temmuz 2020 T.C. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından Üniversitelerin Kariyer Merkezlerine uzaktan eğitim verildi.  Uzaktan Eğitim Kapısı sistemi üzerinden çevrimiçi olarak düzenlenen eğitime Üniversitemiz Kariyer Merkezi Müdür Yrd. Öğr. Üyesi Öğr. Gör. Elif ÖZDİL DEMİREL,Kariyer Merkezi Müdür Yrd.Öğr. Gör. Okan TÜRK ve merkez çalışanı Ruken EKİCİ BABA katıldı.
15 06 Kasım 2020 “Masallarla Kariyer Yolculuğu: Kariyer
gelişimi ve planlama” konulu bir
konferans Google Meet üzerinden
online bağlantı şeklinde verildi. 
Varto Meslek Yüksekokulu bünyesinde filizlenen, Varto İyilik Topluluğu’nun organizasyonu ile Varto Meslek Yüksekokulu öğrencilerine, Kariyer Merkezi ile koordineli olarak “Masallarla Kariyer Yolculuğu: Kariyer gelişimi ve planlama” konulu bir konferans verildi. Konferans, topluluk danışmanı Öğr. Gör. Murat Kaymaz’ın koordinatörlüğünde, Kariyer Merkezi Müdürü Sayın Doç. Dr. Zeliha Tekin tarafından gerçekleştirildi.Google Meet üzerinden, online bağlantı şeklinde, eş zamanlı olarak gerçekleştirilen konferans, öğrenciler tarafından yoğun ilgi gördü.
16 11-12 Kasım 2020 Tanıtım/görünürlük çalışmaları Merkeze ait web sitesine "YETENEK KAPISI" eklenerek tekrar düzenlendi.
Merkeze ait sosyal hesaplar (Facebook, Instagram
,twitter ,Linkedin ) tasarlanarak oluşturuldu.


https://www.instagram.com/msukargem/

www.facebook.com/Mşü-Kariyer-Geliştirme-Uygulama-Ve-Araştırma-Merkezi-101799095084934


https://twitter.com/msukargem


https://www.linkedin.com/in/m%C5%9F%C3%BC-kargem-8517231bb/
   
 

   
2019 yılı

S.No. Tarih Faaliyet Açıklamalar
1 14.01.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Kurul hakkında kararlar alındı.
2 17.01.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Görev tanımları yapıldı.
3 21.01.2019 KARGEM web site tasarımı KARGEM web sitemiz taslak olarak tasarlandı,yönetim kuruluna sunuldu.
4 22.01.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.Kurulda Erzurum Fuarı ve etkinlikler hakkında görüşüldü,karara bağlandı.
5 5.02.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi, kariyer merkezi 2019 yılı faaliyetleri üzerinde görüşüldü.
6 18.02.2019 DKF'19 Kariyer Fuarında
İşe Alım Mülakatı 
Doğu Anadolu Kariyer Fuarında, LCW'nin Türkiye çapında 1000 kişilik işe alım ilanının " https://kariyerfuari.erzurum.edu.tr " adresinden başvuru yapmaları için basın aracılığıyla sosyal medyada,web sitemizde duyuruldu.
7 19.02.2019 Doğu Anadolu Kariyer Fuarı DKF’19
Bilgilendirme Toplantısı
Erzurum Teknik Üniversitesinde yapılan Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi yetkililerinin düzenlediği bilgilendirme toplantısına katılım sağlanmıştır.
8 22.02.2019 KÜSİ Çalışma Grubu
12. Koordinasyon Toplantısı
KÜSİ Muş İl Temsilcisi ve Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ile Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) iş birliğinde düzenlenen Kamu-Üniversite-Sanayi İş Birliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 12. Koordinasyon Toplantısına katıldı.
9 25.02.2019 Etkili CV Hazırlama Teknikleri Eğitimi
Semineri
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi Öğr. Gör. Sedat GELİBOLU tarafından Merkez Kütüphane Binası, seminer salonunda  "Etkili CV Hazırlama Teknikleri Eğitimi" gerçekleştirmiştir.
10 18.02.2019
22.05.2019
KARGEM Logo Tasarımı Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi Arş.Gör. Aslıhan YENİÇERİ tarafından KARGEM Logo tasarımı yönetim kuruluna sunuldu. Merkez için tasarlanan logomuz senatoda, onay beklenmektedir.
11 27.02.2019 TUBİTAK ARDEP Destek
Programı
Bilgilendirme Eğitimi Semineri
TÜBİTAK ARDEP Destek Programı Bilgilendirme  üzerine bir eğitim gerçekleşmiştir.
12 1.03.2019 KARGEM web sitemiz yayınlandı Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nin yeni web sayfası kullanıma açıldı.
13 04.03.2019
05.03.2019
İŞKUR Kampüste Kariyer Günleri 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezin'de düzenlenen İŞ-KUR işbirliği ile Kariyer Günleri etkinliği akademisyenler, öğrenciler ve katılımcı firmaların katılımıyla düzenlenmiştir. Kariyer Günlerinde: Girişimcilik, Endüstri 4.0'ın getirdiği yeni meslekler, CV hazırlama ve mülakat teknikleri, Proje yönetimi konularında seminerler verildi. Eğitim sonunda akademisyenlere Teşekkür Belgeleri ve Plaket takdim edildi.Öğrencilere Katılım Belgeleri verilmiştir.
14  08.03.2019 
09.03.2019
DOĞU ANADOLU KARİYER FUARI
(DKF'19)
Erzurum'da düzenlenen Doğu Anadolu Kariyer Fuarı'na Üniversitemiz akademisyen,idari personel ve öğrencilerin katılımıyla gerçekleşti.
15 11.03.2019 Toplantı Yönetim kurulu toplantısı gerçekleştirildi.
16 19.03.2019 Yönetmelik Yayınlanması Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği 19 Mart 2019 tarih ve 30719 sayılı Resmi Gazete ’de yayınlanarak yürürlüğe girdi.
17 21.03.2019 TÜBİTAK ve KOSGEB
Girişimcilik
Programları Tanıtım Programı
Akademisyen ve öğrencilere TÜBİTAK ve KOSGEB Girişimcilik Programları Tanıtım Programı gerçekleştirildi.
18 01.04.2019
06.04.2019
Akademisyenler ile STK'ların
Buluşma Projesi
Van'da gerçekleştirilen Akademisyenlere Yönelik Kapasite Geliştirme Eğitimlerine KARGEM Yöneticileri (Müdür, Müdür Yardımcıları) katılmıştır.
19 16.04.2019 TÜBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI KAPSAMINDA İNOVATİF
GİRİŞİMCİLİK Semineri
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Müdürü Dr.Öğr.Üyesi Zeliha Tekin tarafından akademisyen ve öğrencilere TUBİTAK GİRİŞİMCİLİK PROGRAMLARI KAPSAMINDA İNOVATİF GİRİŞİMCİLİK semineri gerçekleştirildi.
20 18.04.2019 Liflet Tasarımı Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi yönetim kurulu üyesi Arş.Gör. Aslıhan YENİÇERİ tarafından Muş Alparslan Üniversitesi ve KARGEM için liflet tasarımını kurula sunmuştur.Basım için hazırlık çalışmaları devam etmektedir.
21 29.04.2019
30.04.2019
MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ
1.KARİYER GÜNLERİ
1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezin'de düzenlenen 1.KARİYER GÜNLERİ etkinliği akademisyenler ,öğrenciler ve katılımcı firmaların katılımıyla düzenlenmiştir. Kariyer günlerinde: Yurtdışı Eğitim Fırsatları ve Kariyer Olanakları, Kariyer Planlamasında Kişisel Özellikler, Toplam Kalite Yönetimi, Etkili CV Hazırlama Teknikleri, Yeni Ürün Geliştirme ve İnovasyon seminerleri verildi, mülakat simülasyonu yapıldı.Eğitim sonunda sunum yapan akademisyenlere teşekkür belgesi ve katılım sağlayan öğrencilere katılım belgesi verilmiştir.
22 06.05.2019 Muş Defterdarlığında Etik Eğitimi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin tarafından, Muş Defterdarlığı’nda İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde “Etik” konulu bir eğitim gerçekleştirmiştir.
23 15.05.2019 BAYPUAM ve KARGEM işbirliği ile
AR-GE ve YENİLİK PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ 
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Müdürü Dr.Öğr. Üyesi Zeliha Tekin ve Bilimsel Araştırmalar-Yayınlar ve Projeler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof Dr.Esin Kaya koordinatörlüğünde, Dr.Muhammed Ali YILDIRIM (DAKA Proje Uzmanı),Tuncay EMRE(Proje Uzmanı UGE ve PCM Eğitmeni) eğitmenleri tarafından akademisyenler ve öğrencilere AR-GE ve YENİLİK PROJELERİ YAZMA EĞİTİMİ gerçekleştirildi.
24 Tüm yıl Staj duyuruları Staj olanakları web sitemizde öğrencilere duyuruldu.
25 21.05.2019 Malzeme Talebi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ve Kariyer Günlerinde kullanılmak üzere; Örümcek stand,Kırlangıç,Broşür,Rool up baskı talebinde bulunduk.
26 24.05.2019 TRT Erzurum Radyosu
ile Röportaj 
Kariyer Merkezimiz ve KARGEM Müdürü Dr. Zeliha Tekin tarafından Muş Defterdarlığı’nda verilen İç Kontrol Eylem Planı çerçevesinde “etik” konulu eğitim hakkında röportaj verdi
27 25.05.2019
31.05.2019
Etik Haftası  Muş'taki firma, kurum, kuruluş ve Muş Alparslan Üniversitesine 25-31 Mayıs Etik Haftası nedeniyle : Etik, Kamuda Etik, Toplumsal Yozlaşma, Etik İkilem konularında teorik ve uygulamalı eğitimler verilmesi planlanmaktadır.
28 17.06.2019 AB Jean Monnet Projeleri
 Bilgilendirme Eğitimi
Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Esin Kaya ve KARGEM Müdürü Dr. Zeliha Tekin koordinatörlüğünde düzenlenen proje bilgilendirme eğitiminde Arş. Gör. Aslıhan Yeniçeri Altıntaş tarafından AB Jean Monnet Projeleri (Erasmus+Jean Monnet Networks, Modules, Projects) hakkında akademisyenlerimize bilgilendirme yapıldı
29 18.06.2019 Öğretim Üyelerimizden
Muş Göç İdaresine Ziyaret
Üniversitemiz öğretim üyelerinden Dr. Öğretim Üyesi Ahmet Utku Özensoy ve KARGEM Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeliha Tekin Muş Göç İdaresi Müdürü Fatih Işık’ı ziyaret etti. Yapılan görüşmede ilimizde yaşayan Suriyeli sığınmacıların yaşadıkları sorunlar ve çözüm yolları ele alındı.
30 20.06.2019 21.06.2019 KÜSİ Çalışma Grubu
13. Koordinasyon Toplantısı/ Çalıştayı
İstanbul Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Kongre ve Kültür Merkezinde 20-21 Haziran tarihlerinde düzenlenen Türkiye Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Çalışma Grubu 13.Koordinasyon toplantısına, KÜSİ Muş İl Temsilcisi ve Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü Dr. Zeliha Tekin katıldı.
31 27.06.2019 Malzeme Talebi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi'nde ve Kariyer Günlerinde kullanılmak üzere; Cepli dosya, kitap ayracı,bardak altlığı, porselen bardak, tükenmez kalem, karton çanta,mouse pad, not defteri talebinde bulunduk.
32 03.07.2019 05.07.2019 Öğretim Üyelerimiz Teknoloji Geliştirme Merkezlerinin (TEKMER) İncelemesini Gerçekleştirdi. 3-5 Temmuz 2019 tarihleri arasında Ankara’da gerçekleştirilen teknoloji merkezleri ziyaretine Öğretim Üyelerimiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi ( KARGEM ) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin ve Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Utku Özensoy katılım gösterdi. ODTÜ, Hacettepe Teknokent, Kuluçka Merkezleri ve TEKMER incelemeleri verimli bir şekilde gerçekleştirildi. 
33 Tüm Yıl Kariyer Danışmanlığı Öğrencilere bireysel kariyer danışmanlığı gerçekleştirildi.
34 27.09.2019 Kamu - Üniversite - Sanayi İşbirliği (KÜSİ) Planlama ve Geliştirme Kurulu
 Toplantısına Katıldık
Kamu - Üniversite - Sanayi İşbirliği Planlama ve Geliştirme Kurulu Toplantısı Muş Valiliği toplantı salonunda 25 Eylül 2019 saat 14.00’da yapıldı. Toplantı, Vali Yardımcısı ve Muş KÜSİ Planlama ve Geliştirme Kurulu Mehmet Kocabey başkanlığında, Muş Alparslan Üniversitesi Rektör yardımcısı Prof. Dr. Cevad Selam ve KÜSİ il temsilcisi KARGEM Müdürü Dr. Zeliha Tekin'in yanı sıra üye kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımı ile gerçekleştirildi. Toplantıda Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliğinin geliştirilmesine yönelik kararlar alındı.
35 30.09.2019 Birim Stratejik Plan Çalışma
Grubunun Oluşturulması
Üniversitemiz Rektörlüğünün 2019/1 Sayılı Genelgesi kapsamında birim stratejik
planını hazırlayıp Stratejik Plan Hazırlama Komisyonuna sunmak üzere Birim Stratejik Plan
Çalışma Gruplarının oluşturulması gerektiği ve çalışma grubuna görevlendirilen personel
isimlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderileceği bildirilmiştirÜniversitemiz Rektörlüğünün 2019/1 Sayılı Genelgesi kapsamında birim stratejik
planını hazırlayıp Stratejik Plan Hazırlama Komisyonuna sunmak üzere Birim Stratejik Plan
Çalışma Gruplarının oluşturulması gerektiği ve çalışma grubuna görevlendirilen personel
isimlerinin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığına gönderilmiştir.
36 Tüm yıl İş Başvuru İlanları Çeşitli kurum/kuruluş, firma bünyesinde bildirilen İş olanakları http://kariyer.alparslan.edu.tr/ web sitesinden duyuruldu.
37 Tüm yıl Bireysel kariyer danışmanlığı Öğrencilerle bireysel kariyer danışmanlığı gerçekleştirildi.
38 17.10.2019 ‘İngilizce ile Barışmak İster misiniz?
Semineri
KARGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin ve Arş. Gör. Aslıhan Yeniçeri Altıntaş koordinatörlüğünde İngilizce ile barışmak için izlenecek yollar konusunda seminer düzenlendi.
17 Ekim 2019 saat 14:00’da Muş Alparslan Üniversitesi Sabahattin Zaim Konferans Salonu’nda gerçekleşen seminerde, Arş. Gör. Fatma Betül Şengönül Kozak ve üniversitemiz son sınıf öğrencileri Hakan Derin ve Jiyan Özbey yurt dışında İngilizce öğrenme deneyimlerini aktardı. Seminerde İngilizce öğrenmenin teorik ve pratik yöntemlerinin öne çıktığı pek çok başlık üzerine konuşuldu.Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cevad Selam’ın da katıldığı seminer, soru cevap faslının ardından sona erdi.
39 31.10.2019 “Kadınların İstihdam Sorunları ve
Kadın Kooperatifçiliği” Konulu Seminer
Seminere konuşmacı olarak Kariyer Geliştirme Merkezi (KARGEM) Müdürü ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin ve Genel Sekreter Yardımcımız Ferit Uslu katıldı. Dinleyici olarak ise Muş Ticaret İl Müdürü Ömer Çelik, Muş Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden Ayşe Kardaş, Muş İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden Süstem Aydın, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) temsilcilerinin yanı sıra üniversite personelimiz ve öğrencilerimiz katılım gösterdi.
40 8-10.11.2019 Öğretim Üyemiz Dr. Zeliha Tekin
Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi’nde Girişimcilik Eğitimine Katıldı
Yürütücülüğünü Doç Dr. Selva Staub’un yaptığı ve Amerika Birleşik Devletleri ile Ankara Büyükelçiliği tarafından finanse edilen proje kapsamında Türkiye'deki yedi bölgeden seçilmiş öğretim üyelerine, ABD'de uygulanan ve onaylanan uygulamalı bir girişimcilik eğitimi verildi.
41 13.11.2019 KARGEM Yönetim Kurulu
Toplantısı Düzenledi
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Zeliha TEKİN başkanlığında, yönetim kurulu üyelerimizin ve personelimizin katılımıyla dönemin ilk toplantısı gerçekleştirilmiştir Toplantıda Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin faaliyetleri hakkında bilgilendirme yapıldı. Yönetim kurulunun işleyişi esasları ve kariyer merkezince gerçekleştirilebilecek projeler ve öğrencilerimize bireysel kariyer danışmanlığı verilmesi gibi konular görüşüldü.
42 18.11.2019 Muş Tekstil Firmalarına Ziyaret  Kamu-Üniversite-Sanayi İş birliği (KÜSİ) kapsamında Muş’ta eski yaprak tütün işletmesi depolarında faaliyet gösteren tekstil firmaları ziyaret edildi. 18 Kasım Pazartesi günü gerçekleştirilen ziyarete, Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü ve KÜSİ İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin, KARGEM Müdür yardımcısı Öğr. Gör. Elif Özdil Demirel ve KARGEM yönetim kurulu üyesi Öğr. Gör. Mehmet Demirel, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı (KOSGEB) İl Müdürü Kenan Mergen katılım gösterdi.
43 21.11.2019 Öğretim Üyemiz TRT’ye Konuk Oldu Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) Müdürü ve Kamu-Üniversite-Sanayi İşbirliği (KÜSİ) İl Temsilcisi Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin, TRT Erzurum Radyosu ve TRT 1 ortak yayını olan “Doğunun Sesi” programına konuk oldu. Bugün saat 11.35’te yayınlanan program kapsamında üniversitemizde daha önce gerçekleştirilen “Kadınların İstihdam Sorunları ve Kadın Kooperatifçiliği” konulu seminer ve içeriği konuşuldu.
44 09-13.12.2019
17-18.12.2019
KARGEM ve İŞKUR ortaklığı ile
 "İş Kulüpleri Eğitimi"
İş hayatına yeni adım atmaya hazırlanan, var olan bilgi ve birikimlerine yenisini eklemek isteyen adayların istihdam edilebilirlik becerilerini artırmak amacıyla Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi  (KARGEM) ve Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü (İŞKUR) iş birliğiyle düzenlenen “İş Kulüpleri Eğitimi” tamamlandı. KARGEM adına KARGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi  Zeliha Tekin ve KARGEM personeli Ruken Ekici Baba’nın; İŞKUR adına Muş İl Müdürü Mehmet Emin Taylan ve Şube Müdürü Ahmet Sağlık ile birlikte iş ve meslek danışmanı Sedat Tok’un katılım gösterdiği  eğitimler, öğrencilerimiz tarafından yoğun bir ilgiyle karşılandı.
45 05.12.2019 Fotoğrafçılık ve Kamera Çekim
Teknikleri Eğitimi
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) tarafından 5 Aralık Perşembe saat 13.00’te Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu (SBMYO) Fuat Sezgin Derslikleri’nde  “Fotoğrafçılık ve Kamera Çekim Teknikleri Eğitimi” düzenlendi.  KARGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin’in koordinatörlüğünde düzenlenen ve eğitmen olarak SBMYO Görsel ve İşitsel Teknikler Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Mehmet Demirel’in yer aldığı eğitime Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Başkan Vekili Öğr. Gör. Elif Özdil Demirel, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Başkan Vekili Öğr. Gör. Okan Türk  katılım gösterdi.
46 12.12.2019 “Etkin, Güvenli İnternet ve
Sosyal Medya Kullanımı” Eğitimi
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi  (KARGEM) tarafından KARGEM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Zeliha Tekin’in koordinatörlüğünde gerçekleştirilen “Etkin, Güvenli İnternet ve Sosyal Medya Kullanımı” eğitimi tamamlandı. 12 Aralık Perşembe günü Merkezi Kütüphane Bilgisayar Laboratuvarı’nda gerçekleştirilen ve konuşmacı olarak Arş. Gör. Aslıhan Yeniçeri Altıntaş ile Öğr. Gör. İbrahim Halil Ünlük’ün yer aldığı eğitime 28 öğrencimiz katılım gösterdi.
47 09.12.2019 Sosyal Girişimcilik Eğitim Programına
KARGEM olarak katılım sağlandı.
Sosyal girişimcilikle ilgili farkındalığı artırmak, sosyal girişimcilik ekosistemini güçlendirmek ve toplumsal kalkınmaya katkı sunacak sosyal girişimciler yetiştirmek amacıyla atölye eğitimleri şeklinde düzenlenen eğitimler, katılımcılar tarafından ilgiyle karşılandı. Eğitimler kapsamında katılımcılar, “Sosyal Girişimcilik ve İnovasyon”, “Sosyal Etki”, “Sosyal Finansman”, “Sosyal İş Modeli” gibi konu başlıklarının yer aldığı modüllerde eğitim aldı. Ayrıca “Kaynak Geliştirme”, “Etkili Sunum Teknikleri”, “Dünyadan ve Türkiye’den Örnekler” modülleri kapsamında eğitim alındı.
48 17-18.12.2019 İşkur Eğitimi 17-18 Aralık 2019 tarihlerinde İşkur eğitmenleri tarafından "İş Hayatına Hazırlık" temelli, interaktif katılımlı iki günlük bir eğitim verilmiştir.
49 18.12.2019 Drone (İHA) ve İşletmelerde Ticari Amaçlı Kullanım Alanları Eğitimi  İnsansız hava araçlarını (İHA) teknik ve görsel açıdan tanıtmak amacıyla düzenlenen seminer kapsamında “Drone nedir?, Drone türleri nelerdir?, Drone uçurulurken nelere dikkat edilmelidir?” gibi konu başlıkları üzerinde duruldu. Droneların teknik özelliklerinin neler olduğu, hobi ve ticari amaçlı olarak kullanılan droneların iş hayatında, farklı sektörlerde nasıl kullanıldığı gibi konular görsellerle ve videolarla anlatıldı.
50 24.12.2019 İletişimde Sosyal Girişimcilik ve
Sosyal İnovasyon Semineri
Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (KARGEM) tarafından “İletişimde Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon” semineri düzenlendi. 24 Aralık Salı günü 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezi D Salonunda düzenlenen eğitimde konuşmacı olarak İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Abdülsamet Günek yer aldı. Eğitime, KARGEM Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Okan Türk, KARGEM Yönetim Kurulu Üyesi Öğr. Gör. Kübra Karakuş, Otel, Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Öğr. Gör. Mehmet Gül’ün yanı sıra öğrencilerimiz katılım gösterdi.
51 Tüm yıl Etkinliklerin Sosyal Medya ile
Duyurulması
Muş Alparslan Üniversitesi web sitesi http://www.alparslan.edu.tr/indexNew.xhtml ve KARGEM  http://kariyer.alparslan.edu.tr/ resmi web sitelerinden tüm yıl boyunca etkinliklerin sosyal medya aracılığı ile tüm yıl üniversitemizin öğrencilerine duyurulmuştur.

2018 Yılı

S.No. Tarih Faaliyet Açıklamalar
1 21.12.2018 Fiziki altyapı çalışmaları Merkez kuruldu, ofis malzemeleri temin edildi ve telefon numaraları edinildi.Fiziki çalışmalar devam etmektedir.