Kurumlar Arası İş Birliği Birimi
Home

Bu birimin amacı, üniversitemiz ve diğer kurum-kuruluşlar arasındaki araştırma, eğitim-öğretim konularındaki anlayışlarını, karşılıklı ilgileri çerçevesinde ve her iki üniversitenin öğretim üyeleri, araştırmacıları ve öğrencileri arasındaki ilişkileri teşvik etmek, mevcut ilişkileri geliştirmek ve araştırma çalışmalarının sonuçlarının ortak kullanımını sağlamak ve bunları yayımlamak, tarafların eğitim-öğretim anlayışlarını ve bilimsel amaçlı organizasyonlardaki deneyimlerini birbirlerine aktarmaktır.