Mezun Takip Birimi
Home
Bu birimin amacı, mezunlarımız arasındaki ilişkileri etkin kılmak, mezunlarımızın üniversiteyle irtibatlarını sürdürmek, istihdam edildikleri kurumlardan ve kuruluşlardan haberdar olmak, işverenler tarafından gerekli yeterliklere sahip mezunlarımızın istihdamını sağlamak konusunda rehberlik etmektir.