Misyon
Home


    Öğrencilerimizin üniversitemize adım attıkları andan itibaren kariyer hedeflerini belirlemeleri noktasında onlara rehberlik etme, bilgi, beceri ve deneyim kazanmaları konusunda onlara yön verme, staj sağlama, iş dünyasındaki değişim ve gelişmelerden haberdar olmalarını sağlama, reel sektörle de işbirliği yaparak öğrenciler ve sanayici/iş adamı/girişimcileri biraraya getirme kariyer merkezinin temel işlevlerini oluşturur.