Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnnovasyon Birimi
Home

Sosyal Girişimcilik- Sosyal İnovasyon Birimi

Hakkında


Muş Alparslan Üniversitesi Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon Birimi, sosyal çözüm merkezi misyonundan hareketle, toplumsal sorunların çözümüne yönelik fikirlerin sosyal girişim olarak kabul edildiği bir platformda multidisipliner alanlarda ve farklı sektörlerde toplum yararına çalışan (kişi/kurum/kuruluş) aktörleri bir araya getirmektedir.


Bu Birimin Çalışmaları Aşağıda Sayılan Konulara Odaklanmıştır.


Sosyal Kuluçka Merkezi: Sosyal içerikli toplumsal fayda sağlayıcı girişimcilik ve inovasyon projelerinin hayata geçirilmesine yönelik kâr amacı gütmeyen ve finansal destek vermeden yalnızca iş geliştirme/iş fikri üretme/tarafların bir araya gelmesinde arabuluculuk yapma/proje ekibi kurma gibi sosyal içermeli amaçlar güden bir programdır. Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon Birimi tarafından desteklenen program, farklı aşamalarda (fikir, uygulama, ölçeklenme) olan aktörlere 06-12 ay aralığında, finansal olmayan destek kombinasyonları sunmaktadır.

 

Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon İçerikli Eğitimler: Sosyal inovasyon ve sosyal girişimciliğin bilinirliğini sağlamak amacıyla toplumsal fayda sağlamak adına, sosyal inovasyon ve sosyal girişimcilik ekosistemi hakkında bilgilendirme seminerleri düzenlenmesi; sosyal girişimciler yetiştirmek amacıyla topluluk oluşturma, kamu kurum ve kuruluşlarıyla ilişkiler, sosyal içerikli inovatif girişimcilik, aktif vatandaşlık, kamu ve STK işbirliğinin güçlendirilmesi, sosyal girişimcilik iş planı hazırlama, inovatif sosyal girişimcilik projeleri hazırlama gibi eğitimler verilmesi. Sosyal girişimcilik ve sosyal inovasyon ile ilgili yerel kapasiteyi geliştirmek amacıyla “eğiticinin eğitimi” programı/projesi kapsamında 3-4 günlük eğitimler düzenlenmesi. Öğrencilerimiz için “Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon Bilgilendirme Oturumu” düzenlenmesi.

 

Sosyal Kooperatifçilik Çalışmaları: Sosyal kooperatifçiliğe yönelik farkındalık yaratılması amacıyla üniversite öğrencilerine/sosyal girişimcilere 4-5 saate yayılan ve toplumsal sorunlar üzerine sosyal kooperatif modeli ile çözümlerin geliştirileceği “Sosyal Kooperatifçilik Tanıtım, Geliştirme ve Uygulama Eğitimi” nin verilmesi. (Türkiye’deki başarılı olan bir sosyal kooperatif ’in yöneticisi bu konuda davet edilecektir ve bir Sosyal Kooperatif model alınacaktır).

 

Muş Sosyal Girişimcilik Ağı’nın Oluşturulabilmesi İçin Saha Ziyaretleri Yapılması: Saha çalışmalarında, sivil toplum kuruluşları, kamu kurum ve kuruşları, girişimcilik ve sosyal girişimcilik ekosisteminin bütün aktörleriyle yüz yüze görüşmeler ve danışma atölyeleri düzenlenecektir. Saha ziyaretleri sonrasında hazırlanan anket çalışması ile birlikte sosyal girişimcilik ekosisteminin potansiyeli konusunda kapsamlı bir Muş İli Sosyal Girişimcilik ve Sosyal İnovasyon İhtiyaç Analizi Raporu hazırlanacaktır.